DIN ADVOKAT I VISBY

Kontakta oss för rådgivning

Brottmål

Uppdrag som offentlig och privat försvarare Uppdrag som målsägandebiträde Enskilda åtal och skadestånd Juridiskt biträde vid ärenden som rör unga lagöverträdare Uppdrag som särskild företrädare för barn

Familjerätt

Byrån åtar sig de flesta uppdrag inom familjerätt och hjälper klienterna vid tvister i domstol. Vårdnad, boende och umgänge med barn. Medlaruppdrag. Talan om underhållsbidrag, faderskap, kvarsittningsrätt m.m. Bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord, upprättande av testamente m.m.

Socialrätt

LVU – lag om vård av unga LPT – Lag om psykiatrisk tvångsvård LVM – Lag om vård för missbrukare

Fastighets- och entreprenadsrätt

Entreprenadtvister Fastighetsrättsliga tvister