Rättsskydd

Rättsskydd ingår vanligtvis i hem- eller bolagsförsäkringen och innebär att försäkringen finansierar del av ombudskostnader och utredningar nödvändiga för processen. Villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag varför det är av vikt att kontrollera vad som gäller för den enskilda försäkringen. Advokatbyrån hjälper Er med ansökan och kontakten med försäkringsbolaget.