Om oss

ADVOKAT SHANTU WAHLGREN

 

Shantu Wahlgren tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet år 2000. Hon arbetade i Paris på advokatbyrån Shearman & Sterling LLT med internationell tvistedomsrätt under flera år innan hon återvände till Sverige 2005.

Hon tjänstgjorde vid Gotlands tingsrätt under år 2005-2008.

Hon antogs som ledamot i Sveriges advokatsamfund år 2010 och har arbetat med brottmål, familjemål, socialmål, fastighets- och entreprenadrätt och allmänna tvistemål sedan dess.

Shantu Wahlgren bildade egen advokatbyrå i februari 2018 efter att ha arbetat på Advokat Gotland AB i 10 år. Hon är särskilt specialiserad i brottmål och mål rörande barn, även vårdnadsmål.

Advokatbyrån är centralt belägen i Visby strax utanför Skansport.