Familjerätt

Byrån åtar sig de flesta uppdrag inom familjerätt och hjälper klienterna vid tvister i domstol.
Vårdnad, boende och umgänge med barn.
Medlaruppdrag.
Talan om underhållsbidrag, faderskap, kvarsittningsrätt m.m.
Bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord, upprättande av testamente m.m.