Brottmål

Uppdrag som offentlig och privat försvarare
Uppdrag som målsägandebiträde
Enskilda åtal och skadestånd
Juridiskt biträde vid ärenden som rör unga lagöverträdare
Uppdrag som särskild företrädare för barn