Konsumenttvistnämnden

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Läs mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd »